Kerkmedewerkers

Protestantse gemeente Schoonoord

Predikant

Vacature

Praeses

Mevr. M. Oving

Pastoraal medewerker

Ds. H. Jonker

Ouderlingen

Mevr. J. Schepers

Dhr. W. Schippers

Mevr. M. Oving

Vacant

Diakenen

A. Eisses

C. Boer

Vacant

Vacant

Koster

W. Schippers

Het Slag 9, 7848 CR Schoonoord

Tel. 0591-381458 / 06-25413086

Email. schippers.jannie@planet.nl

Hulpdiensten

Ds. H. Jonker

Noorderdiep 232, 9521 BJ Nieuw-Buinen

Scriba

H. Wilting

Slenerweg 20, 7848 AH Schoonoord

Tel. 0591-220782

Email. harrywilting@ziggo.nl

Kerkelijk bureau/secretariaat

J. Schippers-Elzing

Ledenadministratie

T. Eisses-Buurman

De Tip 99, 7849 TE De Kiel

Email. arjan.eisses@home.nl

Boekhouder kerk/ouderling kerkenraadmeesters

Erik Kloosterman

Boekhouderkerk@outlook.com

Redactie geschillen commissie

Jannie Schippers

Website beheer

Wouter Kloosterman

kloostermanw@pknschoonoord.nlBezorgers

A.T. Eisses

K. Schepers

Vacant

Vacant