Lezing Peter van 't Riet

Met Peter van ’t Riet door Leviticus in Assen

Thema lezing: Leviticus als theologie van daden.


Leviticus behoort waarschijnlijk tot de minst bekende en minst gelezen Bijbelboeken. Vooral door de vele offer- en reinheidsvoorschriften laten hedendaagse gelovigen zich niet meer zo gemakkelijk aanspreken. Het uitvoeren van een tempelritueel met bloedige offers is in veler ogen een achterhaalde vorm van godsdienst. Maar doen we met een dergelijke beschouwing wel recht aan dit Bijbelboek dat het hart van de Tora vormt?

Veel opvattingen over het boek Leviticus zijn helaas gebaseerd op misverstanden en onjuiste interpretaties van de tekst. Deze lezing laat zien dat de offerdienst theologie is, echter geen theologie van woorden, maar een theologie van daden.

TVG Assen nodigt u uit voor deze morgen: Omdat het zo b o e i e n d is. TVG is een driejarige cursus theologie van opzet, landelijk georganiseerd. Oecumenisch van aard, open naar andersdenkenden. Elke dinsdagmorgen van sept. t/m mei, behalve in de schoolvakanties. Interessante vakken met enthousiaste docenten: verrassend - verfrissend - verrijkend - veelkleurig!

Gastspreker: Dr.Peter van ’t Riet uit Zwolle, auteur literatuur jodendom en o.a. docent Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora Synagoge Zwolle

Datum: Dinsdagmorgen 7 maart 2023

Gebouw: Wijkcentrum ‘t Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen

Aanvang: 10.00 u., met inloop vanaf 09.30 u.

Kosten: Entree gratis, koffie/thee voor eigen rekening

Meer info: via onze website onder www.tvgassen.nl

U krijgt hier geen spijt van. Echt meer dan de moeite waard! Welkom.