Giften

Mogelijkheden voor giften

Voor het overmaken van bijdragen en giften kunt u gebruik maken van onderstaande banknummers.

Denk om invulling van het complete IBAN-nummer (18 tekens).


(Vaste) Vrijwillige Bijdrage

NL09 RABO 0359 2016 60

t.n.v. Penn.m. geref. Kerk Schoonoord

Diakonie

NL35 RABO 0359 2726 81

t.n.v. Penn.m. diakonie geref. kerk


RSIN nummer van onze gemeente:

Dit is nummer: 002694943

Dit nummer gebruiken bij schenkingen aan kerkelijke doelen.

Vaste vrijwillige bijdrage

Er is veel geld nodig om de kerk goed te laten functioneren. Er moet jaarlijks een vast bedrag worden afgedragen aan de centrale kas van de PKN, contributie aan de classis, kerkrentmeesterlijk quotum en de solidariteitskas, quota voor diaconie en zending, emeritaatvoorziening, centrale kas predikanten en ondersteunende activiteiten vanuit het Dienstencentrum. Voor belijdende- en doopleden moet daarom jaarlijks een gezamenlijk bedrag van ongeveer € 60,00 per lid worden afgedragen. Daarnaast is er nog geld nodig voor de eigen, plaatselijk kerk, zoals: jeugdwerk, het traktement van de dominee, kosten van verzekeringen, energie, onderhoud gebouwen en interieur, e.d. Dat is aanzienlijk meer dan de 60 euro per lid, die moet worden opgebracht voor bovengenoemd afdracht aan de PKN.

Er is dus veel geld nodig. Wij mogen allemaal de gaven die wij hebben gekregen naar vermogen inzetten in de gemeente, ook op financieel gebied. Aangezien kerkelijke uitgaven op tijd moeten gebeuren, is het noodzakelijk dat het College van Kerkrentmeesters ook op tijd over geld beschikt. Daarom wordt het op prijs gesteld dat de bijdragen op tijd worden gedaan, zo mogelijk per maand, kwartaal of per jaar.

Verjaardagsfonds

De opbrengsten van de verjaardagsbusjes zijn bestemd voor het interieur van het jeugdgebouw en van de kerk.

IBAN-nummer: NL09 RABO 0359 2016 60.

Contactpersoon: Klaas Schepers (Dzn.)