Actueel

Bericht webmaster

Beste gemeente leden.

Vanaf midden november heb ik, Wouter Kloosterman, het beheer van de kerkwebsite op me genomen. Een leuke uitdaging! De website krijgt een hele nieuwe huisstijl en uitstraling. Voor mij is er dus werk aan de winkel.

Hierbij kan ik de hulp van de gemeente goed gebruiken. Heeft u suggesties, feedback of aanvullingen hoor ik dit graag! Mail mij via webmaster@ger-kerk-schoonoord.nl. Ik zal zo spoedig mogelijk reageren.

Hou de site in de gaten voor updates.

Met vriendelijke groet,

Wouter Kloosterman

Bericht kerkrentmeesters 8 september

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Op 8 september hebben wij onze vergadering gehad. In deze vergadering hebben wij de ons toegestuurde offertes besproken, het onderhoud van het schilderwerk is akkoord als ook de offerte voor het onderhoud van het orgel. Dit besteden wij aan de firma Mense Ruiter uit, die ook de restaurateur van het orgel was. Van de noodverlichting hebben wij nog niets gehoord, wordt weer aan gewerkt.

Zaterdag 30 oktober zijn wij er weer om oud ijzer e.d. in ontvangst te nemen, ook in dat weekend kan er oud papier ingeleverd worden. Oud ijzer en andere inbreng materiaal is behoorlijk aan de prijs, het is wel de moeite waard om dit te blijven sparen, wij zorgen voor de rest. Ook is er vrijdag 29 oktober en zaterdag 30 oktober een boeken- en platenmarkt in de Rank. Zie ook nadere aankondigingen en affiches. Inbrengspullen zijn nog steeds van harte welkom bij Zwaantje en Annie, een gedeelte wordt gespaard voor de rommel- en boekenmarkt en een gedeelte is bestemd voor internet verkopen. Dit jaar is er al voor plm. € 2500,--. bij een gespaard. Hartelijk dank allemaal.

Houden jullie de vrijwilligersdag vrij, dit is 2 oktober aanstaande. Opgave bij Zwaantje en Albert.

Nog een oproep van onze penningmeester voor de solidariteitscollecte, voor diegene die dit nog niet heeft overgemaakt, maak je geen verwijten, doe het alsnog, het meerdere mogen wij zelf besteden aan ons eigen pastoraat.

Onze volgende vergadering staat gepland op 20 oktober in de Rank.


Wijkmedewerkers gezocht!

WIJKDAMES/-HEREN/-(ECHT)PAREN GEZOCHT.


Om het werk van onze ouderlingen iets te verlichten, is de kerkenraad op zoek naar mensen die andere leden van de kerk zo nu en dan eens een bezoekje willen brengen. U hoeft niet de hele taak van de ouderling over te nemen maar af en toe iemand bezoeken kan al heel veel voldoening geven: voor uzelf, voor de ouderling maar vooral voor degene die u bezoekt.

Omdat wijk 4 geen ouderling heeft, gaat onze voorkeur vooral uit naar personen die in die wijk ‘werkzaam’ willen zijn. Maar ook in de andere wijken kunnen er nog mensen bij.

Denkt u nu: ik heb af en toe wel een uurtje over en deze wil ik graag besteden aan een bezoekje aan deze of gene, schroom niet en meld u aan bij een van de kerkenraadsleden.

Er is geen minimumleeftijd aan deze ‘functie’. Wij zouden het juist ook heel fijn vinden als jongere mensen zich aanmelden.

Dus: maak een ander gelukkig met een klein beetje van uw/jouw tijd.

Laten we omzien naar elkaar.